De utvider perioden vegen stenges

– Vi trenger mer tid for å sikre fjellet ved Gartnesodden, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Ved Gartnesodden foregår det fremdeles fjellrensking.   Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Perioden med helt eller delvis stengning av fylkesveg 723 ved Gartnesodden vil sannsynligvis pågå fram mot ferien, ifølge vegingeniøren.

Fjellsikring på Gartnesodden fortsetter også i helga.

– I tillegg til spettrenskning av vegetasjon og løse blokker, er det nødvendig med bolting av enkelte partier samt sikring med wirenett, forklarer byggelederen.

Når fjellrensking er avsluttet, vil det bli igangsatt vegarbeid på det sikrede partiet, perioden med nattestenging vil derfor bli noe utvidet fram mot ferien, men kun i ukedager.

– Som vanlig vil vi varsle fortløpende og orientere via SMS, forklarer Rovik.

Fredag 14 juni er vegen helt stengt fra klokka 19.30 til 21.30. Vegen åpnes seinere en time fra klokka 21.30 fram til 22.30. Deretter er det helt stengt fra klokka 22.30 om kvelden til klokka 05.30 lørdag morgen. Fra lørdag 15. juni klokka 05.30 til søndag 16. juni klokka 19.30 holdes den åpen.

­– Vegtrafikksentralen på telefon 175 kan svare på spørsmål som har med veg og trafikkavvikling å gjøre, sier Rovik.