Åpner ladeanlegget fem måneder etter planen

Mandag åpner Norges første høyspente ladeanlegg for ferjer offisielt.

Nye elferjer ble satt i drift i sambandet Flakk - Rørvik ved nyttår. Frem til nå har imidlertid ferjene gått på diesel.   Foto: fosennamsos sjø

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune, sammen med Siemens og Fosen Namsos Sjø åpner ladeanlegget på Flakk og Rørvik offisielt på mandag morgen.