Nye svar kan gi problemer for utfyllingen

I den endelige geotekniske rapporten kommer det frem nye opplysninger om grunnen som moloen i småbåthavna i Vanvikan står på.

De blå pilene viser at moloen står på fastere masser fra borrepunkt 105 og østover. Vest for dette er det i nye undersøkelser påvist leire i grunnen som moloen står på.  Foto: Multiconsult

Nyheter

I innkallelsen til arealutvalgsmøtet i Indre Fosen kommune mandag 17. juni har kommunen lagt ved reguleringsplanen for tomt til den nye videregående skolen i Vanvikan. I et av vedleggene til planen finner vi den endelige geotekniske rapporten fra grunnundersøkelsene som er gjort i sjøområdene rundt skoletomta. Skolen skal være et resultat av sammenslåing mellom dagens Leksvik og Rissa videregående skoler, og er planlagt å stå ferdig i havna i Vanvikan til skolestart i 2022.