Informerer om nye arbeidsplasser

I neste uke kommer det representanter fra selskapet Frydenbø til Stoksund for å fortelle om virksomheten de ønsker å legge til Kirkholmen. – Vi holder informasjonsmøte for at lokalbefolkninga skal vite hva som foregår, sier ordfører Vibeke Stjern.
Nyheter

Frydenbø skal ta sin endelige investeringsbeslutning utpå høsten. Tirsdag 25. juni blir det informasjonsmøte i Stoksund oppvekstsenter. Daglig leder i Frydenbø Industri Ålesund, Terje Vedeler, kommer. Ordføreren opplyser om at Åfjord Utvikling jobber på spreng sammen med lokalt næringsliv for å planlegge etablering på Kirkholmen.