Utfyllingen utsettes

Fylkesmannen i Trøndelag stiller flere spørsmål til den planlagte utfyllingen av småbåthavna i Vanvikan i en uttalelse. Dette er bare en av grunnene til at arbeidet nå ikke kan starte før etter ferien.

Småbåthavna i Vanvikan  Foto: Audun Fegran Kopperud

Nyheter

18. mai skrev Fosna-Folket om nabovarselet som Indre Fosen kommune sendte ut til de berørte partene i forbindelse med den planlagte utfyllingen av deler av småbåthavna i Vanvikan. Da fortalte arealsjef Siri Vannebo i Indre Fosen kommune at de også sendte ut fylkeskommunens søknad om byggetillatelse ut på høring til statlige instanser som kan bli berørt av byggingen. Dette dreier seg om Fylkesmannen i Trøndelag og Trondheim Havn.