Mener rivning sletter viktig historie

– Dette dreier seg ikke om bevaring av et gammelt fjøs, sier lokalhistoriker Helge Bueng. Han mener kommunestyret bør velge en annen løsning enn å rive hele det historiske gammelfjøset ved Åfjord prestegård.
Nyheter

Takket være økning i barnetallet i kommunen må det bygges ny barnehage i Åfjord. Det er bestemt at gamle ærverdige Åfjord prestegård skal brukes som tomt, og så langt er Bueng med på notene. Imidlertid er lokalhistorikeren svært opprørt over at lokalpolitikerne har bestemt seg for å rive hele den gamle fjøsbygninga.