Stenger vegen midt på dagen

– Vi skal sprenge like ved skytterhuset i Herfjorden. Da kan vegen bli stengt i to timer, sier Olav Rovik i Statens vegvesen.

Området som er merket med rødt skal sprenges. Det fører til at vegen kan bli stengt i inntil to timer.   Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Fosenvegene har sendt ut trafikkmelding om stengning på fylkesveg 723 i dag tirsdag 11 juni fra klokka 12.15 til 14.15 ved Herfjord Skytebane.

– Vi skal sprenge rett ved vegen, og da må vi ty til stengning av sikkerhetsmessige årsaker. Så snart vi får på et hull, vil vi åpne vegen for trafikk igjen. Vi trur vi skal bli ferdige før det har gått to timer, sier byggelederen.