Rot med russecamp. Håper på bedre løsning neste år

I et intervju med Fosna-Folket etterlyste årets russ en skikkelig ordning med russecamp i Bjugn kommune. Nå vil ordføreren ha en god dialog med neste års russ for å se på mulighetene for en felles russecamp i 2020.

Illustrasjonsbilde fra årets 17.mai-feiring på Brekstad.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Fosna-Folket skrev i slutten av mai måned om svart- og blåruss fra Fosen videregående skole som mener at de kastet bort mye av russetida si på å prøve å etablere en skikkelig russecamp. Russen mente seg urettferdig behandlet og kastet ut fra russecampen, mens travklubben som lånte ut området til russen hevder at de måtte flytte campen derfra fordi reglene for bruk av området ikke ble overholdt.