Fikk ikke komme inn i vindpark for å se etter savnet rein

Reineier Arvid Jåma er oppgitt over at han som reineier ble nektet adgang til Storheia vindindustriområde for å se etter rein som han manglet på 17. mai.

Transport av turbiner på Storheia i april.   Foto: Andreas Overvik Altstad

Nyheter

Han forteller også at han etter et tidligere besøk på området i april, fikk kjeft for å ha tatt bilder som han delte på sosiale medier.