Fylkesordføreren roper varsko mot russefeiringens uheldige sider

Fylkesordføreren i Trøndelag mener kommersialisering av russefeiringen og kjøpepress skaper sosiale skiller, sosial ekskludering og tendenser til mobbing.

à lgård 20180505. Landstreffet for russ 2018 i Kongeparken på à lgård. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix  Foto: Carina Johansen

Nyheter

Nå vil han møte kunnskapsministeren for å dempe kommersialiseringen og andre uheldige sider av den tradisjonsrike russefeiringen. Det kommer frem av en pressemelding fra Trøndelag fylke.

Roper varsko

Norske fylkeskommuner eier og drifter Norges videregående skoler. Som øverste politiske leder for en av disse eierne, Trøndelag fylkeskommune, er Tore Sandvik bekymret over at elevene på skolene våre utsettes for et kjøpepress som skaper økende sosialt utenforskap.

- Det er grunn til å rope varsko når kommersielle aktører systematisk bruker alle triks i læreboka for å skape kunstige kommersielle behov hos skoleelevene våre, sier fylkesordfører i Trøndelag Tore Sandvik i pressemeldingen.

Trøndelags fylkesordfører har derfor tatt intiativ til en dialog med kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Målet er å finne ut hvordan man kan forebygge uheldig kommersialisering av russetiden.

Ensomhet og mobbing

Ifølge pressemeldingen, viser tall fra ungdata at mange unge mennesker sliter med ensomhet og og mobbing. Dette gir dårlig psykisk helse.

- Derfor er det urovekkende å registrere en økende tendens til at russefeiringen i videregående skole er blitt en arena hvor disse negative kreftene forsterkes, sier Sandvik i pressemeldingen.

Han mener blant annet at kjøpepresset skaper sosiale skiller og tendenser til mobbing mellom de som har råd til å betale, og de som ikke har det.

Ifølge pressemeldingen har de videregående skolene i Trøndelag stengt døra for kommersielle aktører, men aktørene finner veien til ungdommen gjennom for eksempel sosiale medier og reklame. Selv om skolene er bevisste i sitt arbeid med å gjøre russen klar over forventninger som stilles fra skolens side, er det vanskelig å kontrollere at enkelte kan samle inn store pengebeløp.

- Russefeiringen bør være en arena for sosialt inkluderende feiring, ikke et treårig festprosjekt drevet fram av kommersielle selskaper på profittjakt, sier Sandvik i pressemeldingen.