Pengedryss over kunstnere fra Fosen

Helena Wik fra Bessaker i Roan, Maria Norseth Garli fra Bjugn og Margrethe Aas fra Indre Fosen får 50 000 kroner hver til sine prosjekter.

F.v. May Britt Lagesen (leder hovedutvalg kultur), Helena Wik , Margrethe Aas, Matilde Westavik Gaustad, Tobias Liljedahl, Anne Grøtte Viken, Maria Nordseth Garli Og Lars Ove Stene Fossheim.   Foto: Trøndelag fylkeskommune

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune har opprettet ei ny ordning med stipend for unge kunstnere mellom 20-35 år. Stipendet skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine kunstfelt.