Vedtok ikke flytting av skolen

At hovedutvalg for utdanning i fylket ikke legger opp til samlokalisering av Åfjord videregående skole med aktivitetshus er ikke det viktigste, mener ordfører i Vibeke Stjern i Åfjord (Ap). – Jeg håper fylkestinget vedtar å bygge en skole som kan bestå i 40 år til og ikke fire år, sier Stjern. – Vi trenger mer informasjon før vi kan fatte et vedtak, sier utvalgsleder Hanne Moe Bjørnbet.
Nyheter

Saken er i dag behandlet av utdanningskomiteen i fylket.