Rektoren er fornøyd med navnevalget på nyskolen

Det var tre navneforslag på den nye videregående skolen i Vanvikan som ble vurdert som gode forslag av navnekomiteen. Nå har fylkespolitikerne i hovedutvalget for utdanning bestemt seg.

Illustrasjon av hvordan skolen kan bli.  Foto: VIS

Nyheter

Den nye videregående skolen i Vanvikan får navnet Indre Fosen videregående skole heter det i vedtaket. Saken skal imidlertid opp til endelig behandling i Fylkestinget 12. juni.