Varsel om tvangsmulkt for båtvrak

Kystverket har varslet om at det kan bli tvangsmulkt om vraket av M/S Osfjord utafor Linesøya ikke fjernes innen 30. juni i år. – Vi skal få den inn i løpet av neste uke, sier Stein-Arne Olsen i selskapet Pro Stål Service as.
Nyheter

Kystverkets beredskapssenter har gitt rederiet Skjellsand AS forlenget frist for fjerning av vraket av M/S Osfjord.