Steintungt tjuveri fremdeles uoppklart

– Vi har bestemt oss for ikke å gå videre med denne saken, sier Svein Sagfjæra, en av beboerne i Yrjartun.

Dugnadsgjengen ved Yrjartyn har gått løs på nye prosjekter, og konstaterer at den øverste raden på en støttemur er forsvunnet uten at de får gjort mer med det.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Forleden brakte vi nyheten om at noen hadde stjålet med seg om lag 150 kilo stein fra utearealet ved Yrjartun på Brekstad.

Steinene, som lå øverst på en støttemur, ble revet løs i samband med snøbrøyting tidligere i vinter.

Diskuterte

Beboer Rolf Skogstad observerte seinere at det sto noen personer og diskuterte og gestikulerte ivrig ved den skadde muren. Han tok det for gitt at det var arbeidsfolk som var bestilt for å ordne opp, og at de diskuterte hvordan de skulle gripe saken an. Noen dager seinere var steinene borte, og siden har ingen sett dem. Ikke er det noen som har meldt fra om hvor de kan ha tatt vegen heller, etter at Fosna-Folket skreiv om tjuveriet.

– Vi har bestemt oss for at vi ikke skal gjøre noe mer med muren. Den øverste raden kan vi klare oss uten. Nå skal vi plante og så, og da kommer dette til å se bra ut til slutt, sier Sagfjæra.