Skal undersøke om utfyllingen gir problemer for hurtigbåten

Før den planlagte utfyllingen av småbåthavna i Vanvikan, skal det nå gjennomføres bølge- og havstrømanalyser for å avdekke hvilke konsekvenser utfyllingen får for dagens situasjon i havna.

Slik er utfyllingen planlagt gjennomført. Prosjektleder Bjørn Tore Inderberg i Trøndelag fylkeskommune forteller at det er besluttet å utforme utfyllingen med en helling nederst i fyllingen, som skal gjøre havna mer rustet for bølger.  Foto: Rambøll

Nyheter

I forbindelse med den planlagte utfyllingen av deler av småbåthavna i Vanvikan, har Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Rambøll sendt ut nabovarsel til de berørte partene. Videre har de mottatt en rekke innspill og besvart disse.