Fosna-Folket lanserer ny app for leserne

Lokalavisa har nå mulighet til å sende leserne melding om siste nytt fra leserens del av Fosen.

Lyngbrannen i Roan er en av de største nyhetshendelsene på Fosen så langt i 2019. Når slike store nyhetshendelser skjer, sender Fosna-Folket ut pushvarsel direkte til lesernes mobiltelefon.   Foto: Leser

Nyheter

- Vi ser at flere tusen fosninger har brukt det såkalte pushvarselet i vår gamle nyhetsapp. Folk fikk da en melding direkte til sin telefon når det skjedde store nyheter et sted på Fosen. Med den nye appen kan leserne også velge å få ekstra pushvarsler fra den delen av Fosen de er mest interesserte i, forteller redaktør Alexander Killingberg i Fosna-Folket.

Han mener pushvarselet kan ha en viktig funksjon for folk.

- Ved eksempelvis trafikkulykker og andre trafikkhendelser, vil de som ferdes langs veiene få et forvarsel om hva som kan vente dem. Ved alvorlige ulykker blir eksempelvis veien gjerne stengt i flere timer. I ekstreme tilfeller som eksempelvis lyngbrannen i Roan tidligere i år, kan det være viktig for beboerne i området og andre i kommunen å få beskjed om hendelsen på et tidlig stadium, mener Killingberg.

Lokalavisas nye app lanseres i dag onsdag.