Stenger vegen hele natta

Om ei uke stenges fylkesveg 723 til Stoksund om kvelden og natta. – Under nattestengningene fra neste uke vil det bli gjort mer omfattende arbeider enn vi har utført tidligere, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.
Nyheter

I perioden mandag 20. mai til lørdag 15. juni blir fylkesveg 723 stengt ved Gartnesodden på kvelds- og nattestid. Byggelederen sier det blir langt mer enn fjellsikring som foregår denne gangen. I denne perioden vil arbeidet bestå i fjellrensking, bygging av støttemurer, utskifting av stikkrenner og oppbygging av ny veg.

– Det er på tida å komme i gang med dette, slik at vi kan bli ferdige, sier byggeleder Rovik.

Praktisk gjennomføring

Vegen vil i perioden bli stengt hver kveld fra kl. 1930-2130 og hver natt fra klokka 2230 til 0530.

Vegen er åpen på dagtid fra klokka 0530-1930 og hver kveld mellom klokka 2130-2230.

– Vi kommer som vanlig til å justere etter hvor godt arbeidet går, sier Rovik.

I helgene i perioden vil vegen være åpen fra lørdag kl. 0530 til søndag kl. 1930.

I tillegg kan vegen bli stengt på dagtid i perioder på inntil to timer.

– Arbeidet blir utført av tilreisende arbeidsfolk, og derfor vi vi ha arbeid også i langhelgene, opplyser byggelederen.

Varslinga

Dette varsles på vanlig måte via SMS senest dagen før. Eventuelle endringer i stengeregimet vil også bli varslet på SMS.

– Vegstengning er avklart med og skjer i forståelse med Åfjord kommune og utrykningsetatene, sier Rovik.

Enn videre kan Rovik opplyse at stengninga har fungert bra i forhold til nyttetrafikken og de fastboende. Han er mer bekymret for at de tilreisende fritidsbrukerne ikke er tilstrekkelig informert om det som skjer.

– Det er dem vi har størst problem med å nå ut med tilstrekkelig informasjon til, sier Rovik.