Vil ikke være med på spleiselag

Fra 1. januar 2020 blir Verrabotn innlemmet i Indre Fosen kommune.

Daværende ordfører Ove Vollan ønsket Verrabotn velkommen til å bli en del av Indre Fosen under et møte på grensen i 2016.   Foto: arkiv

Nyheter

Fra skolestart i august i år foreslås det å legge elever fra Verrabotn til Åsly skolekrets.

Forslaget har vært på høring og det kom inn en høringsuttalelse der innsender støttet forslaget om at Åsly skulle være skolekrets for Verrabotn.

Åtte skolebarn

Det bor åtte barn i Verrabotn som fra skolestart til høsten enten vil gå på Skaugdal Montessoriskole, eller Åsly skole.

Forslaget er at disse skoleelevene begynner på sin nye skole til høsten, i stedet for å vente til innlemmelsen 1. januar 2020.

Enighet om skolebytte

Saken er drøftet med oppvekstsektoren i Verran kommune og det er enighet om at elevene bør begynne i Indre Fosen fra skolestart, slik at de slipper å bytte skole midt i skoleåret.

Det foreslås at alle elever fra Verrabotn tilbys gratis skoleskyss fra og med 15. august 2019, både de som går på Skaugdalen Montessoriskole og de som skal til Åsly skole.

Nei til å dele på utgiftene

Kommunedirektøren mener det er rimelig at Verran og Indre Fosen kommune deler på skyssutgiftene fram til 1. januar 2020.

Verran kommune er imidlertid ikke villige til å betale Indre Fosen for denne tjenesten.

Oppvekstutvalget har behandlet saken, som går videre til kommunestyret i juni.