Bekymret for småbåthavna

Kystverket kvitter seg med fiskerihavner over hele Norge. Sjursvika havn er en av dem som etter all sannsynlighet vil komme for salg.

Småbåthavna og kaianlegget i Sjursvika.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Det er flere år siden Kystverket solgte Fevåg havn. Den ble kjøpt av Rissa kommune.

Behandles politisk

I disse dager skal Råkvåg havn avhendes. Kommunen har frist til 19. mai med å melde sin interesse.

– Om kommunen skal kjøpe eller ikke skal opp til politisk behandling. Opprinnelig skulle det opp i formannskapet 16. mai, men nå er det møtet utsatt så vi må få utsatt fristen for å svare Kystverket, sier plansjef i Indre Fosen, Siri Vannebo.

I tillegg til disse to er gamle Rødberg havn på Stadsbygd og Sjursvika havn i Hasselvika blant dem Kystverket sannsynligvis skal selge.

Sjursvika Båtforening

Sjursvika Båtforening har rundt 60 medlemmer med familier.

Sjursvika  Foto: Sigrun Overland

 

Moloanlegg og kai er eid av Stat/fylke/kommune, mens tilstøtende landareal er eiet av Sjursvika Bårforening.

Leder  i båtforeninga, Steinar Uddu, skriver i et brev til kommunen at havna også er flittig brukt av båtfarende inn og ut av Trondheimsfjorden. Også de som tilbringer tid på helsefortet er blant de flittigste brukerne av området.

– Det er nok mange båtforeninger rundt om som blir berørt av Kystverkets avhending, tror Steinar Uddu.

Prioritering

Årsaken til at Kystverket skal avhende de statlige fiskerihavnene er at de ikke lenger er næringsaktive havner.

Kystverket gir tilbud om fortrinnsrett til mulige kjøpere i følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Statlige institusjoner (vederlagsfri overtakelse)

2. Kommunale eller fylkeskommunale institusjoner (til takst)

3. Foreninger med allmennyttige formål (til takst)

4. Private (på det åpne markedet)

Det er ikke mulig å forhandle pris. Det er taksten som gjelder.

Foreslår løsning

Sjursvika Båtforening har i alle år tatt ansvar for drift og vedlikehold av havna, står de i brevet til kommunen.

Styret i Sjursvika Båtforening foreslår avslutningsvis en løsning hvor Indre Fosen kommune bekoster nødvendig reparasjon av kaia, subsidiært rivning, som sitt avsluttende engasjement hvis Kystverket ønsker avhending.

Deretter overtar Sjursvika Båtforening havneanlegget, eventuelt inklusive kai.