- Målet er at vi skal være tydelig på at nok er nok

Bessaker i Roan er et av 20 steder i landet det søndag arrangeres demonstrasjon mot ytterligere vindkraftutbygging.

En vindturbin på Bessakerfjellet i Roan.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Nina Pettersen er daglig leder i Nord-Trøndelag Turistforening. Hun forteller at demonstrasjonene i Trøndelag ikke er mot de eksisterende vindkraftprosjektene, men Norges vassdrags- og energidirektorats forslag til rammeplan for flere utbygginger i Trøndelag som kom ut 1. april 2019.

- Det er en støttemarsj for naturen. Det er mange som ikke har sett vindkraftanleggene på nært hold. Det vil være en opplevelse å se anleggene på Roan og Storheia og den unike naturen rundt, forteller Pettersen.

- Nok er nok

Hun forteller at de regner med besøk fra Naturvernforbundet og fra aksjonistene i Hestdalen i Flatanger kommune. Pettersen understreker at hun snakker for demonstrasjonene i Trøndelag, når hun uttaler seg om målet for aksjonene på søndag.

- Målet er at vi skal være tydelig på at nok er nok. Alle de nye analyseområdene NVE har skissert i Trøndelag, skal strykes i sin helhet. Innskrenking er ikke godt nok.

- Hva tror dere på?

- Hva som er realistisk er vanskelig å si. Vi opplever engasjement blant trøndere i by og bygd. Vi håper myndighetene og beslutningstakerne ser denne motstanden. Det er vår klare målsetning og håp. Vi snakker naturens og friluftslivets sak, sier Pettersen.

Vektlegger konsekvensene for naturen

Hun forteller at det er dimensjonene i de nye planene skissert av NVE det demonstreres mot. Anleggene som allerede er bygd ut står der, og de som har fått godkjennelse er godkjent.

Den daglige lederen for Nord-Trøndelag Turistforening mener det er en helt annen dimensjon på NVEs forslag til ny rammeplan. Hun mener man bygger ned store naturmiljøområder, sprenger fjell og vektlegger konsekvensene utbygging vil gi for dyrelivet.

- Det er ikke lengre grønn energi når det kommer til disse rammene. Også forskningsmiljøene på NTNU og SINTEF har kommet frem til at vindkraft på land er avleggs. Man bør oppgradere eksisterende vannkraft, og satse på solenergi og offshore, mener Pettersen.

Appeller og mye følelser

- Hva vil skje på søndag?

- Det kommer til å bli appeller og jeg regner også med at det er enkeltpersoner som vil si sitt. Vi vet det kommer til å bli mye følelser. Vi vil også få besøk av Fredrik Fredriksen fra Forum for Natur og Friluftsliv. Han er en av de som kan mest fakta om saken, mener Pettersen.

Nord-Trøndelag Turistforenings daglige leder forteller at NVEs forslag til ny rammeplan og prosessen videre vil gjennomgås i løpet av dagen. Pettersen sier de er fornøyd om rundt 50 personer møter opp på Bessaker.

- Har dere hatt kontakt med politi eller noen av utbyggerne i forbindelse med disse demonstrasjonene?

- Nei, det har vi ikke. Dette er ikke en aksjon mot et enkelt anlegg, så jeg kan ikke skjønne at politiet skal involvere seg i dette. Det vil foregå på en veldig folkelig måte, mener Pettersen.