Kommunen bidrar med penger til rassikring

I forkant av formannskapsmøtet i Indre Fosen kommune torsdag 11. april søkte Ola Gunnar Hjellup og Marit Etnan Hjellup om økonomisk bistand til sikringsarbeid ved Hjellup Fjordbo.

Rasområdet i Leksvik, her sett fra Hjellup Fjordbo.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

20. juni 2018 gikk det et jordskred på om lag 1,3 kilometer i bredden langs strandlinjen fra Hjelopsanden i øst til Køysan i vest i Leksvik. Byggingen av moloen nedenfor Hjellup Fjordbo var etter all sannsynlighet årsak til skredet, ifølge en rapport fra NGI og NVE.