Fosen-oversikt: Her er det flest arbeidsledige – og flest ledige stillinger

Ørland hadde størst andel arbeidsledige blant Fosen-kommunene i april i år.

I Indre Fosen, halvøyas mest folkerike kommune, var det 89 arbeidsledige i april. Illustrasjonsfoto fra Rissa sentrum.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Det var 63 arbeidsledige i Ørland i april. Det viser tall fra Nav Trøndelag.

Det er 23 flere ledige enn på samme tid i fjor, noe som utgjør 2,3 prosent av den totale arbeidsstyrken i kommunen. Det er mest blant alle kommunene på Fosen.

Likt i tre kommuner

Dernest følger Indre Fosen, Osen og Bjugn, som alle tre har 1,8 prosent ledighet, ifølge Nav-tallene.

I Indre Fosen, halvøyas mest folkerike kommune, var det 89 arbeidsledige i april. Det er 12 færre enn på samme tid i fjor.  I Bjugn var det registrert 42 ledige i samme periode. Det er fire flere ledige enn i april 2018.

I Osen var det registrert åtte arbeidsledige i forrige måned. På grunn av få enheter er øvrig informasjon om ledighet i Osen unntatt offentlighet.

LES OGSÅ: I denne Fosen-kommunen er utbetalingene fra Nav høyest

Minst i Åfjord

Lavest arbeidsledighet blant Fosen-kommunene finner vi i Roan og Åfjord. I Roan var det registrert seks arbeidsledige i april, som utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er to flere enn på samme tid i fjor.

I Åfjord var det 17 arbeidsledige i forrige måned. Det utgjør én prosent av den totale arbeidsstyrken i kommunen, og er en økning på seks personer sammenlignet med april 2018.

Arbeidsledigheten i Trøndelag som helhet var 1,9 prosent i samme periode.

Ledige jobber

Oversikten fra Nav omfatter også tilgangen på registrerte ledige stillinger i hver kommune i april måned. Tallene viser at det var i Indre Fosen at det ble registrert flest ledige stillinger. Deretter følger Ørland med 41 ledige stillinger.

I Åfjord og Roan ble det registrert henholdsvis 20 og 13 ledige stillinger. Færrest ledige stillinger var det i Bjugn og Osen, som begge hadde 12 ledige stillinger i den aktuelle perioden.