Gatenavnene må endres. Disse navnene vil politikerne ha

Politikerne var ikke enige i alle forslagene til navneendringer på veier i kommunen.

Det er ikke tillatt med to likelydende gatenavn i en og samme kommune. Derfor må tre veier i Bjugn få nye navn. Illustrasjonsfoto.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Havneveien, Lerkeveien og Kristoffers vei i Bjugn kommune må få nye navn.

Årsaken til navneendringen er at disse gatenavnene også eksisterer i Ørland kommune, som Bjugn slår seg sammen med 1. januar 2020.

LES OGSÅ: Kun «-en» skiller gatenavnene, og ambulansen kjørte feil. Nå blir navnet endret

Havneveien

Det er ikke tillatt med to likelydende gatenavn i en og samme kommune.

Det ble derfor foreslått at Havneveien, som ligger i Høybakken i Bjugn, ble endret til Rikard Jægers vei. Jæger skal ha vært en sentral handelsdriver i Høybakken på 1800-tallet. Det var også kommet forslag om å endre til Moloveien, Bakvorpa, Vorpbergveien og Høybakkneset.

Flere forslag

Lerkeveien i Botngård ble foreslått endret til Varghaugveien.

Kristoffers vei i Ervika ble foreslått endre til Kristoffer Solems vei. Solem bodde i sin tid på gården der gata ender. Det var også kommet inn forslag om å endre navnet til Ervikåsen, Ervikgårdsveien, Idars vei og K. Solems vei.

I forrige møte i formannskapet i Bjugn ble saken behandlet. På forhånd var det kommet inn en rekke innspill fra beboere langs de berørte gatene.

Identitet

– Dette er viktig for identiteten for enkelte. Når det kommer mange henvendelser fra folk som bor i området, så vil jeg lytte til folket, sa Sissel Eide Fremstad (Ap) i møtet.

Eide Fremstad var blant flere politikere som ikke foretrakk forslagene fra administrasjonen. Særlig ble det diskutert om Rikard Jægers vei var det beste alternativet for Havneveien.

– Jeg synes Moloveien er et langt bedre navn. Da går det fra Havneveien til Moloveien. Det er naturlig og selvforklarende, sa varaordfører Hans Eide (Sp).

– Tungvint

Administrasjonen påpekte at det var historiske hensyn som lå bak tilrådningen, og at Moloveien ikke var et unikt gatenavn.

– Jæger er ganske tungvint, slik jeg ser det. Jeg foretrekker også Moloveien, sa Anne Torill Rødsjø (Ap).

Politikerne diskuterte også den foreslåtte endringen fra Kristoffers vei til Kristoffer Solems vei. Her hadde flere beboere langs veien foreslått andre navn. Politikerne landet derfor på Ervikåsen.

De foreløpige navneforslagene skal ut på høring, før formannskapet kan fatte endelige vedtak i saken.