Skal oppgradere for flere millioner

Ifølge kommunen haster det å få etablert en ny terminalløsning.

Ørland sivile lufthavn skal oppgraderes og fornyes med nye terminalfasiliteter og utvidet parkeringsplass.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

Ørland sivile lufthavn skal oppgraderes og fornyes med nye terminalfasiliteter og utvidet parkeringsplass. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,5 millioner kroner.