Debatt

«Rydd i sysakene! Vis oss at dette fellesprosjektet er mulig»

Tore Hellem og Vidar Rostad tar i dette innlegget til orde for felles brannstasjon lokalisert på Reitan i Bjugn.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Aksel Sjøli

Nyheter

Ørland og Bjugn er veldig fokusert på fornying og utbedring av det lokale brannvesenet. Hver for seg. Temaet har vært på dagsorden ved flere anledninger, og nå sist i Bjugn sine styrende organer.

Det er enighet i dagens begge kommuner om at styrking av beredskapen bare kan skje hver for seg. Begrunnelsen ligger i reaksjonstid og avstander. Ser vi på geografien i nye Ørland, er det lett å enes om at avstander ikke eksisterer. Med utgangspunkt i kommunegrensa i dag, ved Reitan, trengs maks ti minutter på å starte opp og nå fram til Brekstad og Botngård. I en slik reaksjonstid forutsettes bemannet vakt (omfang?). Veldig betryggende!

Alternativet med to stasjoner og hjemmevakt kan ikke framvise samme aksjon.

Felles stasjon lokalisert til Reitan industripark, kan også friste annen virksomhet til samlokalisering: Ambulanse, lege og politi. Flere synergier vil finne et slikt område svært interessant.

Som paraplyorganisasjon bør FBRT tre fram og «assistere» aktørene på beste måte.

Økonomi synes å skremme kommunene. Med forventninger om økende folketall er felles anlegg absolutt veien å gå. Kommuneplanene regulerer hvor bosetting skal skje, altså sentralt med en trukket sirkellinje i passe avstand fra B og B.

Rydd i sysakene! Vis oss for engangs skyld at dette fellesprosjektet er mulig.