Landbasert oppdrett kan gi 40 arbeidsplasser

Rolf Øia i Åfjord Utvikling sier de vil klargjøre for å kunne oppdrette storsmolt på land på Revsnes. – Et anlegg kan gi inntil 40 arbeidsplasser, sier næringslivssjefen.

Rolf Øia ønsker å posisjonere Åfjord i forhold til produksjon av storsmolt.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Øia har slettes ikke tenkt å kvile på laurbærene etter at Åfjord kommune fikk tilsagn om flere titalls nye arbeidsplasser i samband med at bergensfirmaet Frydenbø skal etablere seg i kommunen. Nå har Øia sett ut et naboområde på Revsnes der 120 dekar kan bli blant de første områdene i landet som tas i bruk til dette formålet.