Blir med på spleiselag for bedre dekning

Politikerne gikk enstemmig inn for å bidra med penger i prosjektet.

Det skal bygges ny basestasjon ved Gartkviga på Garten i Ørland for å forbedre mobildekningen i området.   Foto: Solveig Bolling Melhuus

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune har bedt kommunene i fylket om en tilbakemelding på hvilke områder som bør prioriteres for utbygging av mobildekning.

Samarbeid

Bakgrunnen for forespørselen er at fylkeskommunen gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter for å få bedre mobildekning i områder der det ikke foregår utbygging i kommersiell regi.

Utbyggingen er i samarbeid mellom de aktuelle kommunene, Fylkesmannen og teleoperatørene, men ledes og koordineres av fylkeskommunen.

Utbyggingen gjennomføres etter den såkalte Haga-modellen, som innebærer at den aktuelle kommunen blir eier av eventuell mast og hytte for prosjektet.

Ny basestasjon

I Ørland kommune ble Garten meldt inn som område uten stabil dekning. Utbyggingen her skal skje ved at det prosjekteres, finansieres og monteres en ny basestasjon for mobildekning på Gartkviga, ifølge intensjonsavtalen mellom fylkeskommunen og Ørland kommune.

Totalt vil prosjektet koste om lag 1,5 millioner kroner. Ørland kommunes bidrag i spleiselaget ble behandlet i kommunestyret tidligere i april. Der gikk politikerne enstemmig inn for å bidra med 200 000 kroner.

Hytte og mast

Pengene hentes fra kommunens disposisjonsfond.

Blant andre bidrar fylkeskommunen med 290 000 kroner og Telenor med 800 000 kroner.

Tilskuddet fra kommune, fylkeskommune og Fylkesmannen vil gå til oppføring av hytte og mast, samt framføring av strøm, ifølge avtalen mellom partene.

Agdenes kommune bidrar med 80 000 kroner, og deltar på grunn av et bredbåndsprosjekt.