Prestisjetung pris til skole på Fosen

Fosen folkehøgskole vant «Kystenprisen» for sin innsats for kystkulturen.

Fra båtverkstedet på skolen  Foto: Tora Heide

Elevene seiler med båt som er laget på skolen  Foto: Fosen folkehøgskole

Nyheter

I helga som var holdt Forbundet Kysten landsmøte i Stavanger. Forbundet er ifølge nettsidene en frivillig kulturvernorganisasjon med 10500 medlemmer fordelt på 125 lokale kystlag, som jobber for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Annethvert år deler de ut «Kystenprisen» på landsmøtet. Denne deles ut til institusjoner eller enkeltpersoner som har utmerket seg med sin innsats for kystkulturen.

- Fin anerkjennelse

I år var det Fosen folkehøgskole i Rissa som stakk av med den gjeve utmerkelsen. I beskrivelsen blir folkehøgskolens betydning for formidling av kystkultur til nye generasjoner både fra hele Norge og utlandet, trukket frem.

- Dette er en veldig fin anerkjennelse av jobben vi gjør og viser at vi er en viktig aktør på området. Vi ble veldig glade og stolte for prisen, sier seilingslærer Kjetil Sildnes, som mottok prisen på vegne av folkehøgskolen.

- Stolte formidlere

I en pressemelding skriver informasjonsrådgiver Tuva Løkse, ved Forbundet Kysten om hva som gjør Fosen folkehøgskole så spesielle. Hun påpeker at skolen har sendt fra seg over 1600 elever med ferdigheter som båtbygging, smiing, seiling med råseil, seilmaking, årehøvling, matkonservering, slakting, garnsetting med mer.

- Mange av disse finner vi i dag som ressurspersoner i kystlag, båtbyggerier, museer og lokalsamfunn, som stolte formidlere av vår felles kulturarv og dyktige håndverkere, sier Løkse i pressemeldingen.

Elevene seiler med båt som er laget på skolen  Foto: Fosen folkehøgskole

 

- På tide

Kjetil Sildnes var i utgangspunktet ikke klar over at prisen eksisterte, eller at folkehøgskolen i år var aktuell som vinner. Da han var på plass i Stavanger og tildelingen var et faktum, forsto han hvor anerkjent Fosen FHS er i miljøet.

- Det var mange som kom for å gratulere meg som sa at dette var på tide, og at vi burde fått denne prisen for 20 år siden, forteller han.

Samarbeid

Seilingslæreren ønsker ikke å trekke frem noen spesielle personer ved skolen, på spørsmål om hvem som har æren for at prisen nå havnet i Rissa.

- Vi drar lasset sammen. Både ansatte og elever har fått denne prisen og det er fordi vi gjør ting på den måten vi gjør.

Fra båtverkstedet på skolen  Foto: Tora Heide

 

- Påvirker ingenting

Selv om skolen blir gjort stor stas på, er han på ingen måte redd for at prisen fungerer som en hvilepute for skolen. Sildnes er sikker på at Fosen FHS greier å opprettholde det gode arbeidet også i tiden som kommer.

- Dette påvirker egentlig ikke hva vi gjør verken i den ene eller den andre retningen, slår han fast.