Nå har havna fått ny eier. Så mye måtte de betale  

Havna er sentral både for ferjesamband og fritidsbåter. Nå har ny eier tatt over.  

Foto: Knut A. Brungot 

Nyheter

I februar fikk Trøndelag fylkeskommune og Ørland kommune tilbud fra Kystverket om å overta Garten fiskerihavn.