– Gjenfylling av havna må stoppes

KommuneLista har sendt et brev til ordfører og kommunedirektør i Indre Fosen, der de mener det nye kommunestyret som blir valgt til høsten bør avgjøre om småbåthavna skal fylles igjen eller ikke.

KommuneLista mener gjenfylling av småbåthavna må vente.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Videregående skole, småbåthavna og plassering av ny skole er kontroversielt påpekes det i brevet.