Disse strekningene på Fosen får ny asfalt i år

I mai starter asfaltsesongen i Norge. Onsdag skriver Statens vegvesen i en pressemelding hvilke veier som i år skal prioriteres i Trøndelag.

Anleggsarbeid sommeren 2018 på fylkesvei 710 mellom Bjugn og Indre Fosen kommuner. Denne strekningen skal etter planen nyasfalteres i 2019.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Fylket har i dag 740 kilometer riksvei og 4780 kilometer fylkesvei med fast dekke. Av dette skal 48 kilometer riksvei og 205 kilometer fylkesvei asfalteres i 2019, ifølge pressemeldingen.