Ja til økning i barnevernet

Fosen barneverntjeneste ønsker å øke bemanningen for å slippe kjøp av tjenester fra konsulenter.

Økonomisjef Ørjan Dahl  Foto: Sigrun Overland/arkiv

Nyheter

Av flere årsaker søker barneverntjenesten om økt budsjett for 2019. Formannskapet hadde saken opp til behandling før kommunestyret tirsdag.

Fosen barneverntjeneste har et budsjett på 15 514 000 kroner i 2019. Dette foreslås økt med 1,2 millioner kroner. Alle kommunene i Fosen er med i Fosen Barneverntjeneste.

Ekstra bevilgning

For Indre Fosen kommunes del var det snakk om en tilleggsbevilgning på nesten en halv million kroner.

Torkil Berg (Ap) ville vite hvorfor penger fra margin skulle brukes til dette.

Økonomisjef Ørjan Dahl forklarte det med at det er satt av 900 000 kroner i margin.

– Nå vi får ekstra utgifter bruker vi derfra, sa Dahl.

Forutsigbarhet

Varaordfører Liv Darell (Sp) påpekte at hun ønsket mer forutsigbarhet.

– Jeg stilte samme spørsmålet i formannskapet og vil at også kommunestyret skal få høre det. For øvrig er jeg glad for at vi tar i bruk egne ansatte i stedet for å kjøpe tjenester, sa Darell.

Evalueringen

Kommunedirektør Vigdis Bolås svarte at evalueringen av barneverntjenesten ikke var ferdig før i slutten av oktober i fjor.

– Vi ville arbeide gjennom den før saken ble lagt fram for alle kommunestyrene i Fosen. Derfor hadde vi ikke grunnlaget klart da budsjettet for 2019 ble vedtatt, forklarte Bolås.

Økningen til Fosen barneverntjeneste ble enstemmig vedtatt.