Nei til frivillig eiendomsskatt

– Skatter baseres på noen prinsipper. Viktig i denne sammenhengen er at skatter er noe som betales av alle, sa ordfører Steinar Saghaug (H) da han svarte på interpellasjonen fra FrP om frivillig eiendomsskatt i tirsdagens kommunestyremøte i Indre Fosen.

Ordfører Steinar Saghaug (H) betegnet forslaget fra FrP som overraskende og kreativt.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

– Jeg er skuffet over at det ikke ble gitt adgang til debatt om saken, sa Marthe Småvik (FrP) etter svaret fra ordføreren.

FrP spurte i interpellasjonen om kommunen kunne opprette en konto slik at de som ønsket å bidra kunne få det.

– Kreativt

Ordfører Saghaug fortalte at forslaget om frivillig eiendomsskatt i kommunen kom overraskende, men at det var et kreativt forslag.

Han påpekte at det i en tid med trange budsjetter er prisverdig at alle steiner snus for å øke inntektsgrunnlaget til kommunen.

– Jeg er enig med interpellanten i at ordinær eiendomsskatt rammer innbyggerne usosialt og uavhengig av betalingsevne, sa Saghaug.


– Jeg skal betale inn mine 1000 kroner

Indre Fosen FrP foreslår at kommunen innfører frivillig eiendomsskatt.


Ingen votering

Han pekte videre på at mange engasjerer seg i frivillige lag og foreninger og bidrar til mye positiv aktivitet i kommunen.

– Det er verdifullt, men å be om frivillig eiendomsskatt til kommunen, vil vekke undring og utydelige signaler, etter mitt syn. Jeg ønsker derfor ikke å ta opp til votering forslaget om at Indre Fosen kommune skal opprette en konto for frivillig eiendomsskatt, avsluttet ordføreren sitt svar med.