Fikk tillatelse til brakkerigg

Etter at Åsly skole ble revet i 2016 har de som bruker kunstgressbanen ved Åsly skole vært uten garderober og kiosk.

Tom André Bredesen og Jan Erik Berge gleder seg til å få på plass garderober ved kunstgressbanen.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Riktignok sto det ei brakke ved banen ei tid, men den ble fjernet av kommunen. Kommunen er for øvrig eier av området, mens idrettslaget har ansvaret for banen. I fjor hadde idrettslaget ingenting. Ikke kiosk, ikke garderobe, ikke toalett.