Skytefeltet jevnes med jorden - skal lete etter granater

Neste sommer håper Forsvarsbygg å starte saneringen av Brettingen skyte- og øvingsfelt i Fevåg.

Stilling/kastegrop på håndgranatbanen på Brettingen. Håndgranatbanen er foreløpig ikke prøvetatt av Multiconsult, grunnet blindgjengerfare.  Foto: Multiconsult

Nyheter

I 2006 tok Forsvaret 31 skytefelt rundt om i landet ut av bruk. Den gangen ble det laget en langsiktig avhendingsplan for feltene, med prioritert liste over når de ulike feltene skulle saneres. Skytefeltene ble prioritert med tanke på hvor de ligger i landet og bruken av området, både av Forsvaret og sivile.