Fersk rapport: Slik kan Stjørnfjorden krysses

Rambøll har gjort en vurdering av alternativer for fjordkryssing av Stjørnfjorden for Fosenbrua AS. En tunneltrasé og tre alternativer med flytebru er utredet.

Rørbru  Foto: Illustrasjon Rambøll

Nyheter

Daglig leder Olav Ellevset er ikke overrasket over kostnadene som anslås i rapporten. De vurderingene Rambøll har kommet fram til ligger ganske likt det Fosenbrua AS selv har antydet.