Fikk prissjokk: Storprosjektet mange millioner dyrere enn antatt

Tilbudene fra entreprenørene var mange millioner høyere enn det Roan kommune så for seg at den nye sykeheimen ville koste.

I Roan sentrum skal det bygges ny sykeheim.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

I kommunens økonomiplan er det satt av totalt 120 millioner kroner til bygging av ny sykeheim i Roan sentrum.