- Nå er det opp til grunneierne og jegerne om vi skal få ned antall viltpåkjørsler

Arbeidsutvalget i Fosen hjorteviltregion ønsker å redusere hjorte- og rådyrbestanden på Fosen kraftig. Roger Olden i Viltenemnda for Ørland og Bjugn sier det er opp til jegerne og grunneierne om antall dyr og påkjørsler faktisk skal gå ned.

Illustrasjonsbilde av rådyr langs veikanten.  Foto: Arkivbilde

Nyheter

- Den verste tiden for viltpåkjørsler er nok over for i år, men det går i rykk og napp. Rådyrpåkjørsler skjer hele tiden. Normalt roer det seg etter at snøen forsvinner, men vi har viltpåkjørsler hele året, sier Roger Olden som har vakt i Ørland og Bjugns viltnemnd.

Når biler får ublide møter med dyr kobles ofte viltnemnda inn for å søke opp skadde dyr.

Olden mener forvaltningen har gjort sitt for at rådyrbestanden og derfor antall rådyrpåkjørsler skal ned.

Men for at politikk skal føre til færre dyr, må jegerne ha lov til å ta ut mer rådyr og faktisk ha fingrene på avtrekkerne.

Ønsket reduksjon

Landbruksnemdna for Ørland og Bjugn har besluttet at man i løpet av fem til åtte år skal redusere elgbestanden noe, og mer enn halvere rådyrbestanden og antall hjort i de to kommunene.

For å nå målene i rådyrforvaltningen, regner politikerne med at man må ta ut inntil 500 rådyr i de to kommunene hvert år i de nærmeste årene.

For at politikken skal settes ut i livet, må grunneierne og jegerne være med på laget.

- Forvaltningen har lagt til rette for å få til reduksjonen. Nå må man ha noen til å trykke på avtrekkeren, og de må ha lov til å ta ut nok dyr, sier Olden.

Derfor mener han arbeidet med fastsetting av årets kvoter på dyr blir avgjørende for om forvaltningsplanen skal realiseres.

LES OGSÅ:  Har vedtatt kraftig reduksjon i rådyr- og hjortebestanden over hele Fosen

Mer grevling

Selv om høysesongen for sammenstøt mellom rådyr og biler kan være ferdig for i vår, sier Olden at vi er på vei inn i tidsrommet med flere grevlingpåkjørsler.

- Mellom mai og oktober er det mange grevlinger som møter kjøretøy. Antall grevlingpåkjørsler har økt de siste årene. Jeg tror nok det er økning i grevlingbestanden i Ørland og Bjugn som er årsaken til det.

Rådyrene

Jaktkvotene for 2019 skal etter planen fastsettes i vår.

- Det er rådyrene som er problemet i Ørland og Bjugn. Det er rett og slett for mye rådyr og det fører til påkjørsler, sier Olden.

- Jeg synes kanskje det er litt rart at forsikringsselskapene ikke har tatt mer tak i saken med så mange sammenstøt vi har her på Fosen. Vi har prøvd å informere beslutningstakerne om situasjonen, men vi kan ikke tvinge noen til å ta ut flere dyr, sier ettersøksjegeren.

- Nå er det opp til grunneierne og jegerne om vi skal få ned antall viltpåkjørsler, sier Roger Olden.