Åtte elever blir trolig flyttet

1. januar 2020 slås Verrabotn sammen med Indre Fosen kommune.

Åsly skole i Rissa sentrum.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Det betyr at skoleelever fra Verrabotn skal inn i ny skolekrets. Dette vil gjennomføres allerede fra skolestart til høsten, slik at elevene slipper å bytte skole midt i et skoleår.

Fra høsten 2019 vil det være åtte skolebarn i Verrabotn. Fire av dem går allerede på skole i Indre Fosen. Et barn går på Åsly og tre på Skaugdalen Montessoriskole.

Skolekrets

Oppvekstutvalget skal i neste møte drøfte hvilken skolekrets de nye elevene bør tilhøre.

Oppvekstsjefen foreslår at elever fra Verrabotn legges til Åsly skolekrets fordi det er enkelt å forlenge skoleruta videre fra Bergmyran og opp til Verrabotn.

I følge oppvekstsjefen er spørsmålet om skoleskyss drøftet med AtB.

Høring

Etter at saken er diskutert i oppvekstutvalget skal den ut på høring.

«På den måten kan innbyggerne i den nye delen av kommunen få anledning til å uttale seg om hvilken kretstilknytning de ønsker. I løpet av de seks ukene forskriften er på høring, vil kommunedirektøren invitere til et folkemøte i Verrabotn.

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune kommer til politisk behandling i oppvekstutvalget 7. mai. Endelig vedtak i kommunestyret 6. juni.» heter det i sakspapirene.


– Dette er ingen god måte å ønske nye innbyggere velkommen på

Politikerne i Indre Fosen kommune hadde som siste sak i siste kommunestyre endring av valgkrets.