Konkursgjenganger fikk sin andre konkurskarantene etter pizzakonkurs på Fosen

Ahmet Zengin, som drev pizzarestauranten Venezia Rissa i 2017, er av Fosen tingrett ilagt nok en konkurskarantene.

Etter at Venezia ble stengt av politiet i oktober 2017, er det nå nye drivere i lokalene på Rissasenteret.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Karantenen innebærer at Zengin i to år regnet fra 30. januar i år ikke kan «stifte aksjeselskap, forretningsavdeling av utenlandsk aksjeselskap, næringsdrivende stiftelse, boligbyggelag, borettslag og samvirkelag eller påta seg eller reelt utøve nye verv som medlem eller varamedlem av styret eller som administrerende direktør i slikt selskap».