Fant 150 000 kroner til privat parkeringsplass fra trangt budsjett

Åfjord kommune vil gå inn med midler til asfaltering av en privat parkeringsplass. – Parkeringsplassen brukes under arrangement i Åfjordhallen og på skolen, sier ordfører Vibeke Stjern (Ap).

Det er tradisjon for å bruke parkeringsplassen foran misjonshuset i samband med arrangement i skolene og idrattshallen i Åfjord. Derfor går kommunen inn med midler til opprusting.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Kommunestyret har behandlet saken, og de går enstemmig inn for bevilgningen. Det er Nortek Eiendom AS som formelt søker om 150 000 kroner. Imidlertid eies parkeringsplassen av Å Misjonshus. Bedriften har en avtale med Å Misjonshus om å få bruke deres adkomst etter at den gamle vegen til bedriften raste ut for en del år tilbake. Nortek har nylig vært gjennom en oppgradering av sitt servicebygg og utearealer, og ser seg i stand til å ta alt på egen kappe. Derfor ber de om et tilskudd.