Tema: Konflikter i arbeidslivet

Nav Indre Fosen inviterte fredag til frokostmøte der hovedtemaet var konflikter i arbeidslivet.

Jon Ivar Øien  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Invitasjonen gikk i første rekke til arbeidsgivere, avdelingsledere og leger.

Jon Ivar Øien fra Nav Arbeidslivssenter snakket om hva som er legens rolle, Nav sin rolle og arbeidsgivers rolle når uenigheter på jobben blir til konflikter og gjerne en sykemelding. Hvor viktig det er med dialog mellom den sykemeldte og arbeidsplassen, og hvor stor sjansen er for at arbeidstakeren ikke kommer tilbake i jobb etter lang tids sykemelding.

Viktig tema

25-30 personer møtte opp for å diskutere et interessant, og ikke minst viktig tema.

Det var enighet om at uenighet er energidrivende, mens en konflikt er destruktiv.

Årsakene til en konflikt kan være mange. Folk har ulik måte å gjøre jobben på. Det kan bli baksnakking, og noen er flinke til å fremheve seg selv. Og, det kan være kulturelle forskjeller.

Konflikt trappa  Foto: Illustrasjon

 

- En konflikt er ubehagelig. Det blir ofte ikke lenger en saksdiskusjon. Det er alltid noen andre knagger enn seg selv å henge ting på. Andre å skylde på, sa Øien.

Legens rolle

- Legen rolle er vel kanskje akkurat slik vi ser den her i dag, ikke til stede, sa Jon Ivar Øien. Legene var invitert, men ingen møtte.

Han påpekte at Nav av og til ser at folk blir sykemeldt på grunn av konflikter på arbeidsplassen.

- Det aller viktigste er å få til et samspill. Hva forventes av deg når det blir en konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hva skal legen gjøre? Hva skal Nav gjøre? sa Øien.

IA-bedrifter

I tillegg ble det orientert om at ingen bedrifter lenger er IA-bedrifter.

- Jeg anbefaler dere å gå inn på Idébanken.org er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv. Der deles ideer og kunnskap om sykefravær, arbeidsmiljø, seniorpolitikk og inkludering, opplyste Jon Ivar Øien.