- Skal rive 50-60 bygg i år

Rivingen av bygninger i rød støysone er i gang. Eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase forteller om status for prosjektet.

Eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase  Foto: Audun Fegran Kopperud

Nyheter

Torsdag 7. mars gikk startskuddet for rivingen av bygninger i rød støysone rundt kampflybasen i Ørland kommune. En enebolig med tilhørende garasje og et gammelt stabbur på Melbu var først ute. I alt er det 176 bygninger som befinner seg i denne sonen. Per 7. mars har Forsvarsbygg kjøpt 113 av disse.