Her rives den første bygningen i rød støysone

Torsdag startet rivingen av den første bygningen i rød støysone rundt kampflybasen i Ørland kommune.
Nyheter

Første bygg ut var en garasje ved en bolig på Melbu på Ørlandet. Anleggsleder Kjell Ove Grande i firmaet Tore Løkke AS anslår at de trenger litt mer enn en uke på å rive garasjen og boligen.