«Banen er ellers i en slik forfatning at vedlikehold ikke lenger hjelper»

Kunstgresset i Fosenhallen skal nå skiftes ut etter mange år med hyppig bruk.

Nytt kunstgressdekke i Fosenhallen vil koste Bjugn kommune om lag 1,2 millioner kroner.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

I en tilstandsrapport utført av TEBE Sport for Fosenhallen konkluderes det med at kunstgresset inne i Fosenhallen ikke lenger tilfredsstiller de forventninger og krav som stilles til en kunstgressbane.

Hard å spille på

Dagens kunstgressbane er fra 2007, og er hallens mest brukte flate. Dekket skal nå være modent for utskifting.

Ifølge tilstandsrapporten all «fjæring» i banen nå borte og banen er blitt hard å spille på. Av rapporten går det også fram at det er gjort funn av åpne skjøter i banen.

«Kunstgresset har gjennom årene vært utsatt for stor mekanisk slitasje og har ikke lenger gresstrå på utsatte områder som gir motstand til ballen».  

Best for barn

TEBE Sport skriver videre at banen fortsatt kan benyttes, fortrinnsvis av små barn som er så lette at de ikke blir utsatt belastningsskader.

«Banen er ellers i en slik forfatning at vedlikehold ikke lenger hjelper på brukervennligheten. Vedlikehold vil likevel være nødvendig for å fjerne støv, rusk og rask i banen», konkluderer rapporten.

Nytt kunstgressdekke vil koste Bjugn kommune om lag 1,2 millioner kroner, og tiltaket dekkes av låneopptak.

Arbeidet skal utføres i løpet av sommeren 2019, ifølge Hans Eide, daglig leder i Campus Fosen.