Fylkeskommunen etterspør kart

Fylkeskommunens har uttalt seg om bygging av bru i forlengelse av gang- og sykkelveg mellom Årnes og Frøneset i Åfjord.

Kartet viser området som det søkes dispensasjone for. Gang- og sykkelstien mellom Monstad og Frøneset forbi Åamunsvatnet er allerede bygd. Nå venter bru over elva mellom Frønes og Tangen.  

Nyheter

Dette byggeprosjektet er en del av kommunens tiltak for å øke bolysten i kommunen. I samband med at det skulle på plass en brakkerigg på Frøneset, begynte kommunen et arbeid med å regulere området til boligformål.