Hvordan ruste landbruksnæringa?

Indre Fosen kommune skal i løpet av februar og mars arrangere fem møter der landbruket inviteres til å komme med innspill.
Nyheter

Kommunen skal lage en ny landbruksplan for Indre Fosen kommune.

Målet er å lage en plan som skal gjennomføres de neste årene, altså en tiltaksplan.

Det er næringsavdelinga i kommunen som inviterer og i invitasjonen blir de bedt om å bruke «de små grå» før møtene starter.

Eksempler på hva som bør tas opp er miljøtiltak, utvikling av melkeproduksjonen, nedbygging av dyrka jord, leiejord, investering, beitebruk og så videre.

Første møte er på rådhuset i Rissa 11. februar. Senere skal det arrangeres møter i Dalbygda grendehus, i Fevåg båtforenings klubbhus, Skaugdal grendehus og Reveltun grendehus.