Forbrukerrådet: Fosen-kommune er best i Trøndelag

Osen er Trøndelags beste kommune hva gjelder informasjon til innbyggerne, ifølge Kommunetesten 2019 som er gjennomført av Forbrukerrådet. Resultatene fra resten av Fosen-kommunene viser stor spredning.

Osingene kan smykke seg med førsteplass av Trøndelag-kommunene i Kommunetesten 2019. 

Nyheter

Mandag offentliggjorde Forbrukerrådet resultatene fra Kommunetesten som er gjennomført i 2019. Ifølge direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet handler testen om hvor rask, riktig og relevant informasjon kommunen gir innbyggerne på spørsmål knyttet til informasjonstjenester, barn og skole, helse, pleie og omsorg og tekniske tjenester. Dette måles i tre kanaler. På telefon, e-post og nettsider.