Her er resultatet etter årets kontroller

I løpet av 2018 gjennomførte Nokas 20 skjenkebevillingskontroller og 38 salgsbevillingskontroller.

Illustrasjonsbilde 

Nyheter

Nokas har kommet med sin årsrapport for 2018 på gjennomførte kontroller med skjenkebevilling og salgsbevilling i 2018 i tidligere Leksvik kommune.

Anonymt

20 anonyme kontroller er gjennomført på steder som har skjenkebevilling.

Det ble ikke observert uregelmessigheter rundt skjenking av alkoholholdig drikke.

Nokas påpeker at de også har hatt mye fokus på stedenes internkontroll etter alkohollovens forskrifter. Det ble gitt en del veiledning, noe som skal fortsette i 2019.

Aldersgrensen

I løpet av 2018 har Nokas gjennomført 38 salgsbevillingskontroller.

Her har det vært mye fokus på butikkenes rutiner rundt alder og legitimasjon ved salg av alkoholholdig drikke.

Fem kontrollrunder ble gjennomført med kontrollører som var 21 og 22 år gamle.

Kontrollørene fikk flere ganger kjøpe alkohol uten at det ble spurt om legitimasjon.

Rutiner

Nokas skriver at hovedhensikten med disse kontrollene er å sette fokus på butikkens rutiner rundt det å spørre om legitimasjon ved salg av alkohol.

Nokas har ingen spesielle merknader etter å ha gjennomført kontrollene i 2018.